Trang chủ Liên hệ Hướng dẫn  
 
Trang chủ Liên hệ Tin mới Hướng dẫn Tìm kiếm
 
     
DANH MỤC CHÍNH
   Thông Báo Đấu Giá
   Tin Tức
   Luật Đấu Giá
   Giới Thiệu Chung
   Thông tin liên hệ

5 TIN MỚI ĐĂNG
Thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Hương Sơn ...

Thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Hương Sơn ...

Thông báo đấu giá tài sản công thanh lý do UBND huyện ...

Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Ninh, huyện ...

Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Lĩnh, huyện ...


  Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn
Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn  "
Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn
 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH HỒNG LĨNH

Số: 141/TB-ĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Số 60 Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại xã Sơn Lĩnh.

Ký hiệu, số lô, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá,  tiền hồ sơ của các lô đất:

Số lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Vùng quy hoạch thôn 5

183

360

80.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

184

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

185

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

186

420

70.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

187

420

70.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

188

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

189

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

190

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

191

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

192

360

80.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

193

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

194

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

195

420

70.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

196

420

70.000.000

3.000.000

12.000.000

100.000

197

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

198

360

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

199

396

65.000.000

2.500.000

12.000.000

100.000

200

372

60.000.000

2.000.000

12.000.000

100.000

201

372

 


Nguồn từ: ĐGHL

 

 • Các tin tức đăng trước:

 •   Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn
    Thông báo đấu giá tài sản do CCTHADS thành phố Hà Tĩnh chuyển giao
    Thông báo đấu giá tài sản do CCTHADS thành phố Hà Tĩnh chuyển giao
    Thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Hương Sơn Chuyển giao
    Thông báo đấu giá QSD đất tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

 • Các tin tức đăng sau:

 •   Thông báo đấu giá QSD đất tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn
    Thông báo đấu giá tài sản công thanh lý do UBND huyện Hương Sơn chuyển ...
    Thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Hương Sơn chuyển giao
    Thông báo đấu giá tài sản do UBND huyện Hương Sơn Chuyển giao

  TÌM KIẾM NHANH


  TIN TIÊU ĐIỂM
  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại ...

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm ...

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm ...

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm ...

  Thông báo đấu giá tài sản THA dân sự huyện ...


  ĐĂNG NHẬP

  QUẢNG CÁO

   

  Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.
  Địa chỉ: Số 60 - Nguyễn Huy Tự - TP Hà Tĩnh.
  SĐT: 0914.115.777 - 0914.956.669
  Email: bandaugiahonglinh@gmail.com
  Ghi rõ nguồn Đấu giá Hồng Lĩnh khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.